Connect to app to update
Frissítéshez kapcsolódjon az apphoz
Connect to phone again
Kapcsolódjon újra
Current
Jelenlegi
Today
Ma
Tomorrow
Holnap
Mon
Hét
Tue
Ke
Wed
Sze
Thu
Csü
Fri
Pén
Sat
Szo
Sun
Vas
Heart rate
Pulzusszám
Distance
Megtett táv
Burned
Elégetett
Battery
Akkumulátor
Steps
Lépés
Paused
Megállítva
Start
Indít
Ended
Vége
Activity ended
Tevékenység vége
Last mi
Utolsó mé
Last km
Utolsó km
Sync is delayed
Szinkron elhalasztva
Distance is too short
A táv túl rövid
Heart rate is too high
Pulzusszám túl magas
Turning off
Kikapcsolás
Turning on
Bekapcsolás
Couldn't connect
Csatlakoztatás sikertelen
Not connected
Nincs csatlakozva
Silent
Csendes
Ring is off
Csengés kikapcsolva
Ring is on
Csengés bekapcsolva
Completed:
Teljesítve:
steps
lépés
nudged you
megbökött
Battery is lower than
A töltöttség alacsonyabb mint
Low battery
Alacsony akkuszint
Charge
Töltés
Event reminders
Esemény emlékeztető
Clear
Törlés
Cleared
Törölve
notification
értesítés
notifications
értesítés
Notifications
Értesítések
Red envelope
Piros boríték
Time to move
Ideje mozogni
About
Névjegy
Screen
Képernyő
More
Egyéb

GeekDoing invites you to become a translator to help them translate their Firmware project.

Sign up for free or login to start contributing.